Uitvaartvereniging Rolde-Eext e.o.

Extra Informatie

Administratieve handelingen

U kunt veel zaken van te voren vastleggen. Zo bent u er zeker van dat ze verlopen op de manier die u voor uzelf en uw nabestaanden wenst. We zetten een aantal aandachtspunten op een rij:

Testament
In een testament kunt u bij de notaris vastleggen aan wie u geld en bezittingen wilt nalaten. Legt u dit niet vast, dan geldt de wet. De Erfwet is per 1 januari 2003 echter ingrijpend gewijzigd. Een van de belangrijkste wijzigingen betreft de positie van de langstlevende echtgenoot. Het nieuwe erfrecht zorgt ervoor dat die financieel beter verzorgd achterblijft. Ook een onterfde echtgenoot krijgt bepaalde rechten als dat nodig is voor zijn verzorging. De rechten van de kinderen worden beperkt, niet alleen als er een langstlevende echtgenoot is, maar ook als de kinderen onterfd zijn. Meer informatie? Ga naar http://www.notaris.nl


Codicil
Hierin kunt u uw roerende goederen, zoals sieraden of kleding nalaten. U heeft hiervoor geen notaris nodig. Wel is het van belang dat het codicil geen bepalingen bevat die strijdig zijn met de wet. Verder moet een codicil handgeschreven, gedateerd en ondertekend zijn. Een codicil kunt u ook verkrijgen via de aangesloten verzekeringsmaatschappij.

Donorregistratie
Bedenk van te voren of u donor wilt zijn na uw dood of uw lichaam ter beschikking wilt stellen aan de wetenschap. Dit legt u vast in een donorcodicil. Meer informatie? Ga naar http://www.donorvoorlichting.nl

Speciaal wensenformulier
In dit formulier kunt u uw persoonlijke wensen ontrent uw uitvaart vastleggen. Op deze site onder het kopje uitvaart vindt u zo'n formulier. Vul het in, print het uit en bewaar het bij uw papieren. Zo weet u zeker dat uw wensen worden nageleefd.