Uitvaartvereniging Rolde-Eext e.o.

Lidmaatschap

De contributie bedraagt per 01-01-2024 € 23,= per persoon per jaar.
Kinderen tot 18 jaar zijn vrijgesteld van contributiebetaling. Ze dienen wel aangemeld te zijn.
Wanneer men ouder is dan 30 jaar, dient men bij het aangaan van het lidmaatschap een entreegeld te betalen. Dit entreegeld hangt af van de leeftijd.

De uitkering bij overlijden bedraagt € 625,=. Daarnaast heeft onze vereniging afspraken met Westera Uitvaartverzorging te Vries. Westera Uitvaartverzorging verzorgt de uitvaart van de leden met een forse korting op haar tarieven.

Onder het hoofd "tarieven" vindt u alle tarieven van de aula en ook de tarieven van de Gemeente Aa & Hunze.